Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART ZBLIŻENIOWEJ

 

1. Korzystanie z wyciągów jest możliwe wyłącznie po zakupie karty zbliżeniowej.

2. Karty zbliżeniowe zakupujemy w kasach Stacji HARENDA-WYCIĄGI lub online na stronie internetowej: www.tatrysuperski.pl lub w autoryzowanych punktach sprzedaży.

3. Karta zbliżeniowa jest ważna przez jeden, bieżący sezon zimowy, w którym została zakupiona.

4. Kaucja za każdą kartę wynosi 10 zł.

5. Zwrot kaucji ma miejsce w dniu oddania karty, na wszystkich Stacjach Narciarskich należących do Tatry Super Ski. Kartę można zwrócić do końca sezonu zimowego, odbierając za nią kaucję oraz należność za niewykorzystane przejazdy (w przypadku karty punktowej).

6. Karty uszkodzone nie podlegają zwrotom ani reklamacji.

7. Do wyboru klientów w sprzedaży są karty terminowe, godzinowe, wielodniowe.

8. Każdy zakup musi być dobrze przemyślany, ponieważ karty terminowe: czasowe i wielodniowe nie podlegają wymianie ani zwrotom (bez względu na warunki pogodowe oraz inne przypadki losowe).

9. Z jednej karty terminowej może korzystać wyłącznie tylko jedna osoba.

10. Kartę należy włożyć do kieszeni umiejscowionej po lewej stronie ubioru.

11. Przedmioty mogące zakłócać odczyt karty, (np. telefony, klucze, inne karty) należy umieścić po stronie prawej. Stacje Narciarskie należące do Tatry Super Ski nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania tego nakazu.

12. Zapalenie się zielonego światła oznacza potwierdzenie do prawo do przejścia przez bramkę.

13. Przez bramkę, po dokonaniu otwarcia, może przejść wyłącznie jedna osoba.

14. Zapalenie się czerwonego światła sygnalizacyjnego na obudowie bramki oznacza zakaz przejścia przez bramkę.

15. Po każdorazowym przejściu przez bramkę dla karty terminowej automatycznie uruchamia się czasowa blokada karty, uniemożliwiająca korzystanie z tej samej karty kolejnym osobom.

16. Karta  terminowa jest  aktywowana i przypisana  do danej osoby (personalizowana) na cały okres ważności karty w momencie  pierwszego przejścia przez bramkę. Weryfikacja  dokonywana jest przez cały okres  ważności  karty.

17. Na każde wezwanie personelu stacji bądź organów kontroli należy okazać kartę pod rygorem jej zablokowania.

18. Obsługa uprawniona jest do zablokowania karty, w przypadku nieuprawnionego korzystania z ulgi, bądź niezgodne z Regulaminem Korzystania z Karty Zbliżeniowej.

19. Zakup karty jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

REGULAMIN OGÓLNY STACJI NARCIARSKIEJ HARENDA - WYCIĄGI

 

1. Korzystanie z tras narciarskich, wyciągów orczykowych, kolei krzesełkowej na terenie stacji narciarskiej HARENDA-WYCIĄGI możliwe jest tylko w godzinach pracy ośrodka na podstawie wykupionego karnetu.

2. Osoby korzystające z kolei krzesełkowej i wyciągów orczykowych powinny zachować ostrożność i postępować w sposób niezagrażający życiu i bezpieczeństwu własnemu i innych osób.

3. Osoby korzystające z obiektów ośrodka są odpowiedzialne za sprawne działanie posiadanego sprzętu narciarskiego i snowboardowego.

4. Osoby do ukończenia 16 roku życia zobowiązane są do używania kasków ochronnych w czasie jazdy na nartach lub snowboardzie.

5. Osobom w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających zabrania się korzystania z wyciągów narciarskich i tras narciarskich. Obsługa Ośrodka ma prawo nakazać w/w osobie opuszczenie terenu jeżeli jej zachowanie zagraża bezpieczeństwu własnemu lub innych.

6. Na trasach narciarskich zabroniony jest ruch pieszych, jazda na sankach lub innych pojazdach.

7. Narciarze i snowboardziści powinni zjeżdżać tylko po czynnych i wyznaczonych trasach. W trakcie jazdy należy zachować ostrożność wymijając armatki, hydranty i inne urządzenia na stoku. Jazda poza trasą odbywa się na własną odpowiedzialność.

8. Osoby korzystające z tras narciarskich powinny dostosować szybkość jazdy do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy, a także aktualnej pogody tak aby nie stanowić zagrożenia dla siebie i innych.

9. Wykupienie biletu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

REGULAMIN KOLEI KRZESEŁKOWEJ

 

1. Z kolei krzesełkowej może korzystać osoba, która ma ważny bilet na przejazd.

2. Na jednym krzesełku mogą usiąść maksymalnie 4 osoby. Dzieci o wzroście poniżej 1,25 m mogą być przewożone tylko pod opieką osoby dorosłej, która zapewni pomoc i bezpieczeństwo.

3. Osoby niepełnosprawne fizycznie lub umysłowo mogą korzystać z kolei jedynie w towarzystwie opiekuna.

4. Po rozpoczęciu jazdy należy natychmiast zamknąć pałąk, który podnosimy dopiero dojeżdżając do górnej stacji i wysiadamy.

5. Na krzesełko nie można wsiadać z plecakiem na plecach, lub innymi przedmiotami zawieszonymi na ramieniu lub szyi. Przed jazdą należy je zabezpieczyć tak aby nie zaczepiły się o krzesełko.

6. Narty i deski snowboardowe w czasie jazdy układamy równolegle do kierunku jazdy. Narty i deski powinny być przypięte do butów. Plecaki przewozimy na kolanach. Zabrania się w trakcie jazdy na krzesełku: kołysania, wychylania, zmiany pozycji, otwierania pałąka.

7. W przypadku zatrzymania kolei nie wolno opuszczać krzesełka, otwierać pałąka. Należy spokojnie czekać na wznowienie ruchu lub dyspozycje pracowników kolei.

8. Zakup karnetu punktowego bądź czasowego jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

REGULAMIN ORCZYKÓW

1. Każdy narciarz lub snowboardzista powinien mieć ważny bilet na przejazd. Zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Po przejściu przez bramki należy ustawić się w miejscu podczepienia i poczekać na orczyk.

3. Kijki należy trzymać w jednej ręce.

4. Należy jechać wyznaczonym śladem.

5. Orczyk należy odczepić za ostatnią podporą w miejscu wyznaczonym do wysiadania i szybko je opuścić.

6. Zabrania się wczepiać i wyczepiać na trasie.

7. W przypadku zatrzymania wyciągu należy spokojnie czekać na wznowienie ruchu lub polecenie obsługi.

 

Regulamin korzystania z Karnetu TATRY SUPER SKI

 

Regulamin korzystania z Karnetu TATRY SUPER SKI wersja Polska: 

https://tatrysuperski.pl/assets/public/dokumenty/regulaminy/regulamin_korzystania_z_karnetu_PL.pdf

 

Regulamin korzystania z Karnetu TATRY SUPER SKI wersja Angielska:

https://tatrysuperski.pl/en/assets/public/dokumenty/regulaminy/regulamin_korzystania_z_karnetu_EN.pdf

 

Regulamin korzystania z Karnetu TATRY SUPER SKI wersja Słowacka:

https://tatrysuperski.pl/sk/assets/public/dokumenty/regulaminy/regulamin_korzystania_z_karnetu_SK.pdf

 

Regulamin sprzedaży internetowej karnetu TATRY SUPER SKI

 

Regulamin sprzedaży internetowej karnetu TATRY SUPER SKI wersja Polska:

https://tatrysuperski.pl/assets/public/dokumenty/regulaminy/regulamin_online_PL.pdf

 

Regulamin sprzedaży internetowej karnetu TATRY SUPER SKI wersja Angielska:

https://tatrysuperski.pl/en/assets/public/dokumenty/regulaminy/regulamin_online_EN.pdf

 

Regulamin sprzedaży internetowej karnetu TATRY SUPER SKI wersja Słowacka:

https://tatrysuperski.pl/sk/assets/public/dokumenty/regulaminy/regulamin_online_SK.pdf