Contact

OŚRODEK NARCIARSKO REKREACYJNY HARENDA ZAKOPANE

Biuro
tel. (+48) 18 20 256 80
fax. (+48) 18 20 256 87
e-mail: biuro@harendazakopane.pl

„Harenda – Wyciągi” Sp. z o.o.
ul. Harenda 21A, 34 – 500 Zakopane,
NIP 736-161-16-51, Regon 492945185

Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy w Krakowie - Śródmieście,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000214080, kapitał zakładowy: 3 000 000 zł.
Bank PKO S.A.

35 1240 5165 1111 0000 5223 9159

Prezes Zarządu: Wojciech Strączek

POCZTA